logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / Terminy Wypłat
1.

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie informuje, iż postępowanie w sprawie przyznawania zasiłków z pomocy społecznej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku, wypłata zasiłków z pomocy społecznej następuje do końca każdego miesiąca.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 18:55

rejestr zmian publikacji »

2.

Terminy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie informuje, iż postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, pod adresem Obrazów 121, 27-641 Obrazów.


 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.


  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata zasikłów przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 30 listopada.


 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata zasiłków przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 31 grudnia.  


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 18:54

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj